Odbedňovací přípravky a ošetření povrchu betonu při vyzrávání


MAPECURE CA

Filmotvorný přípravek v rozpouštědle na bázi akrylových pryskyřic světlé barvy, přetíratelný, pro dokonalejší vyzrávání malt a betonů.

Detail produktu

MAPECURE E

Přípravek ve vodní emulzi pro dokonalejší vyzrávání betonu.

Detail produktu

Odbedňovací olej DMA 1000

Odbedňovací olej na bázi olejové emulze. 

Detail produktu

Odbedňovací olej DMA 2000

Univerzální odbedňovací olej s chemicko-fyzikální reakcí. 

Detail produktu

Odbedňovací olej DMA 3000

Odbedňovací olej na bázi rostlinných olejů ve vodní emulzi s chemickofyzikální reakcí pro zlepšení vzhledu povrchu pohledových betonů. 

Detail produktu

BIBLOCK

Dvousložkový základní epoxidový nátěr ve vodní emulzi a prostředek k ošetření betonu při vyzrávání.

Detail produktu

MAPECURE SRA

Přísada pro dokonalejší vyzrávání betonu za účelem omezení jeho hydraulického smršťování a vzniku mikrotrhlin.

Detail produktu

ELASTOCOLOR PRIMER

Základní rozpouštědlový nátěr na savé podklady s vysokou penetrační schopností, schopností ukotvení prachových částí a jako prostředek pro umožnění dokonalejšího vyzrávání povrchů.

Detail produktu