MAPESTOP

Injektážní přípravek z koncentrované silikonové mikroemulze pro vytvoření chemické bariéry proti vzlínající kapilární vlhkosti ve zdivu.

Mapestop se používá pro vytvoření chemické bariéry proti vzlínání vlhkosti kapilárními póry, které jsou běžně přítomné ve stavebních konstrukcích. Mapestop se používá zejména při sanaci starého, ale i nového cihelného a/nebo kamenného zdiva umístěného na vlhkých podkladech nebo v blízkosti vodních toků, smíšeného zdiva, zdiva vyzdívaného nasucho z tufu, betonového zdiva nebo bloků z provzdušněného betonu.

Mapestop je koncentrovaná mikroemulze bez obsahu rozpouštědel, která se před použitím ředí pitnou vodou přímo na stavbě (1 dílMapestopu s 15-19 díly vody). Díky malé velikosti částic, od 20 do 60 manometrů, může mikroemulze Mapestop pronikat přítomnými póry hluboko do zdiva, kde po reakci s vodou vytváří účinnou a trvalou vodonepropustnou clonu.

Injektáž Mapestopem musí být provedena v každém předvrtaném otvoru gravitační injektáží s použitím vhodných nádob nebo speciálním nízkotlakým injektážním zařízením (max. 1 bar), až je injektovaná oblast roztokem zcela nasycena

Spotřeba 
V závislosti na nasákavosti zdiva, orientačně 8-9 kg namíchaného roztoku/bm zdiva tloušťky 40 cm.

Balení 
plechovka 1 kg; 
sud 180 kg.