MAPEPLAST PT1

Provzdušňovací přísada do betonů a malt. 

Mapeplast PT1 se používá pro výrobu trvanlivých, vysoce jakostních betonů a malt odolných proti mrazovým cyklům.

Mapeplast PT1 zlepšuje mimo jiné i čerpatelnost hubených betonů, díky lubrikačnímu efektu, který zajišťují mikropóry, rovnoměrně rozptýlené ve směsi.

Mapeplast PT1 je obzvláště vhodný pro zvýšení plasticity a dosažení tixotropních vlastností omítkových a zdících malt.

Mapeplast PT 1 je přísada na bázi povrchově aktivních látek; dodává se ve formě hnědé kapaliny.

Mapeplast PT1 přidejte do záměsové vody a následně smíchejte s cementem a kamenivem.

Spotřeba 
– beton: 30 až 150 ml na každých 100 kg cementu; 
– cementové malty: 100 až 300 ml na každých 100 kg pojiva.

Balení 
Kanystry 25 a 10 kg; sudy 200 l, kontejnery 1 000 l. 
Na objednávku je k dispozici volně ložený.