ADDITIX PE

Zahušťující a tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových hmot. 

Additix PE se používá pro zahuštění epoxidových a polyuretanových pryskyřic a k dosažení jejich tixotropních vlastností, aby bylo možno provádět i silné vrstvy nátěrů na svislých plochách, soklících, dále pro opravy profilovaných omítek a k vyhlazení nerovností betonových ploch.
Additix PE se přidává do předem dobře rozmíchané směsi epoxidových a polyuretanových pryskyřic v množství od 2 do 5 % (hmotnostních) podle požadavku na míru zahuštění a požadovaných tixotropních vlastnostech.
Additix PE do směsi dobře vmícháme pomaluběžným míchacím zařízením.

Spotřeba
2-5 % hmotnosti pryskyřice.

Balení
vědra 1 kg.