MAPEGROUT PRIMER

Adhezní můstek pro správkové malty MAPEI pro sanaci betonu 

OBLAST POUŽITÍ:
Výroba dostatečného spoje mezi betonovými podklady a správkovými maltami MAPEI MAPEGROUT tixotropní, MAPEGROUT T35 a MAPEGROUT T40. 
Příklady použití 
- Adhezní můstek pro opravu poškozeného betonu na pohledových plochách budov (např. opěr, průvlaků, balkonových zábradlí). 
- Pro snadné zpracování správkových malt nad hlavou, na stavebních dílech, které nejsou vystaveny dynamických namáháním. 
- Adhezní můstky pro zhotovování podlahových krytin do cementové malty na betonových podkladech, které jsou vystaveny mírným mechanickým namáháním (běžný pěší provoz, občasný jízdní provoz vozidel s pneumatikami). 

Technická data (při 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): 
KONZISTENCE: suchý prášek 
BARVA: šedá 
SPOTŘEBA: Cca 2,0 kg/m2 
MAX. PRŮMĚR ZRNA: 2,0 mm 
OBJEMOVÁ HMOTNOST SUCHÉ SMĚSI: 1200 10 kg/m3 
OBSAH SUŠINY: 100% 
BALENÍ: Pytle po 25 kg a sáčky po 5 kg. 
SKLADOVATELNOST: 12 měsíců na suchém místě v původních obalech.