MAPEWOOD PASTE 140

Tixotropní epoxidové lepidlo pro opravy dřevěných konstrukcí technologií lepení nových dřevěných náhrad. 

Mapewood Paste 140 se používá pro vyplňování drážek v nosnících, sloupech a vaznících a v nových dřevěných náhradách, vyfrézovaných do dřevěných prvků v průběhu zásahu za účelem přilepení dřeva na dřevo a/nebo přikotvení a zalití ztužujících tyčí a ploten z oceli nebo kompozitních materiálů.

Mapewood Paste 140 je epoxidové lepidlo tixotropní konzistence bez obsahu rozpouštědel, skládající se ze dvou předem nadávkovaných složek (složka A = pryskyřice a složka B = tvrdidlo).

Mapewood Paste 140 se dodává ve dvou různých baleních: první je klasické balení, které se skládá ze dvou plastových nádob obsahujících každá jednu složku.

Po smíchání obou složek může být směs aplikována ručně pomocí plochého ocelového hladítka. Při použití druhého balení musí být obě složky nejdříve ručně pečlivě smíchány a teprve potom mohou být aplikovány vytlačováním směsi z kartuše.

Mapewood Paste 140 se snadno nanáší na svislé i vodorovné povrchy; vytvrzuje bez smršťování ve hmotu s vynikající přídržností k podkladu, je kompatibilní se dřevem a má vysokou mechanickou pevnost.

Drážku vyfrézovanou do dřevěného prvku (nosníku, sloupu, vazníku) i v nové náhradě vyplňte hmotou Mapewood Paste 140 , vložte vyztužovací tyč nebo plotnu a oba lepené prvky pečlivě přitlačte k sobě tak, aby jejich povrchy k sobě dokonale přilnuly.

Lepidlo na povrchu drážky uhlaďte do líce dřevěné konstrukce.

Spotřeba 
1,59 kg/dm 3 vyplňované dutiny.

Balení 
souprava 3 kg (A+B) a souprava 450 g (A+B), vytlačovacího disku a prázdné kartuše standardní velikosti.