Sanace kanalizačních systémů pomocí malt, lepidel a spárovacích hmot


SEWAMENT 1

Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo výjimečných vlastností se sníženým skluzem a vysokou chemickou odolností, určené pro lepení keramických obkladů v čistírnách odpadních vod a kanalizačních stokách. 

Detail produktu

SEWAMENT 10

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro sanaci a ochranu povrchu kanalizačních systémů. 

Detail produktu

SEWAMENT 100

Dvousložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i strojní zpracování technologií mokrého torkretu. 

Detail produktu

SEWAMENT 2

Cementový tmel výjimečných vlastností pro výplň spár kyselinovzdorných obkladů a dlažeb v čistírnách odpadních vod a kanalizačních stokách (do šířky spár 15 mm). 

Detail produktu

SEWAMENT 3 PRIMER

Jednosložková cementová malta používaná jako adhezní můstek před ručním nanášením Sewamentu 10. 

Detail produktu

SEWAMENT 40

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken a rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i technologii suchého torkretu. 

Detail produktu