SEWAMENT 1

Rychle tvrdnoucí cementové lepidlo výjimečných vlastností se sníženým skluzem a vysokou chemickou odolností, určené pro lepení keramických obkladů v čistírnách odpadních vod a kanalizačních stokách. 

Sewament 1 se používá na lepení kyselinovzdorných obkladů a dlažeb, jako je slinutá keramika, klinker a speciální obkladové cihly na dno a stěny monolitických a prefabrikovaných konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních stok.

Skládá se z hydraulických pojiv, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky, speciálních přísad zadržujících vodu a syntetických vláken. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod.

Po smíchání Sewamentu 1 s vodou vznikne malta plastické konzistence, která je snadno zpracovatelná zubovou stěrkou při aplikaci v tloušťce od 3 do 15 mm v závislosti na typu použitého kyselinovzdorného obkladu nebo dlažby. Lepení obkladů a dlažeb je doporučené provádět metodou oboustranného nanášení tak, že se lepidlo nanáší jak na podklad, tak na rubovou stranu lepeného prvku.

Spotřeba 
cca 1,4 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle 25 kg.