SEWAMENT 2

Cementový tmel výjimečných vlastností pro výplň spár kyselinovzdorných obkladů a dlažeb v čistírnách odpadních vod a kanalizačních stokách (do šířky spár 15 mm). 

Sewament 2 se používá při spárování kyselinovzdorných obkladů a dlažeb, jako je slinutá keramika, klinker a speciální obkladové cihly na dno a stěny monolitických a prefabrikovaných konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Skládá se z hydraulických pojiv, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky, speciálních přísad zadržujících vodu a syntetických vláken. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod.

Po smíchání Sewamentu 2 s vodou vznikne snadno zpracovatelný tmel plastické konzistence, který je vhodný pro výplň spár do šířky 15 mm. Při správné aplikaci zajišťuje vynikající odolnost proti agresivním chemickým vlivům v kontaktu se splaškovou vodou s vysokým obsahem kyselin, vysokou odolnost proti agresivním síranům a proti oděru způsobenému proudící vodou s vysokým obsahem písku. Kromě toho seSewament 2 vyznačuje velmi malým smršťováním, a proto u něho při vytvrzování nedochází ke vzniku smršťovacích trhlin.

Spotřeba 
V závislosti na typu obkladového materiálu a šířce spáry.

Balení 
pytle 25 kg.