SEWAMENT 3 PRIMER

Jednosložková cementová malta používaná jako adhezní můstek před ručním nanášením Sewamentu 10. 

Sewament 3 Primer se používá pro zlepšení přídržnosti Sewamentu 10k podkladu, pokud se sanační práce provádějí ručně pomocí zednické lžíce nebo ocelové stěrky.

Sewament 3 Primer musí být vždy použitý jako adhezní můstek při ručním provádění oprav: 
– kleneb, zdí z betonu, stěn a dna kanalizačních stok z betonu a zděného zdiva 
– čistíren odpadních vod 
– sběrných kanalizačních stok odpadních vod z živočišné výroby

Sewament 3 Primer se skládá ze speciálních hydraulických pojiv, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky a přísad zadržujících vodu. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod.

Po smíchání Sewamentu 3 Primeru s vodou vznikne malta tekuté konzistence, která se snadno nanáší štětcem nebo nástřikem (vhodným strojním zařízením) na betonový podklad předem nasycený vodou. Po vytvrzení zajišťuje Sewament 3 Primer dokonalou přídržnostSewamentu 10 k podkladu. Sewament 10 se musí nanášet do čerstvé vrstvy Sewamantu 3 Primer.

Spotřeba 
cca 1,8 kg/ma mm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle 25 kg.