EPOJET

Dvousložková velmi tekutá injektážní epoxidová pryskyřice. 

Epojet se používá pro monolitické spojení trhlin v betonových konstrukcích, vzniklých následkem nadměrného zatížení, náhodných rázů, seismických poruch, apod. Kromě toho se používá k tuhému spojení a zesílení nosných stavebních konstrukcí nízkotlakou injektáží a pro lepení trhlin v cementových
potěrech.

Epojet je epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, skládající se ze dvou předem nadávkovaných složek, které musí být před použitím smíchány.

Po smíchání obou složek Epojetu vznikne nízkoviskózní tekutina, která je velmi vhodná pro provádění injektáží.

Epojet polymerizuje bez smršťování a po vytvrzení je vodonepropustný. Pro zmonolitnění poškozených konstrukcí injektujte Epojet do trhlin vhodným čerpadlem. Vodorovné trhliny v potěrech mohou být spojeny jednoduše nalitím Epojetu přímo do trhlin.

Spotřeba
– lepení trhlin: 1,1 kg/l vyplňované dutiny
– lepení betonu a oceli: 1,1 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení
4 kg (A+B) a 2,5 kg (A+B).