Těsnicí a izolační hmoty


MAPEBAND

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.

Detail produktu

MAPEBAND TPE

Těsnicí pás z TPE pro vodonepropustné pružné utěsnění dilatačních spár a trhlin, které jsou vystaveny pohybům šířky do 5 mm nebo do 10 mm při použití pásu Mapeband TPE 17, resp. Mapeband TPE 325.

Detail produktu

MAPEFLEX AC4

Jednosložkový akrylový těsnicí tmel ve vodní disperzi.

Detail produktu

MAPEFLEX PU 20

Dvousložková samonivelační polyuretanová těsnicí hmota pro utěsnění vodorovných spár vystavených provoznímu prodloužení až do 10%.

Detail produktu

MAPEFLEX PU30

Dvousložkový tixotropní polyuretanový těsnicí tmel pro spoje vystavené provoznímu prodloužení až do 10 % původní šířky. 

Detail produktu

MAPEFLEX PU40

Jednosložkový tixotropní těsnicí tmel na bázi polyuretanu s nízkým modulem pružnosti.

Detail produktu

MAPEFLEX PU45

Jednosložkový těsnicí tmel a lepidlo  a na bázi polyuretanu s vysokým  modulem pružnosti a rychlým průběhem vytvrzení. 

Detail produktu

MAPEFLEX PU50 SL

Jednosložková tekutá těsnicí polyuretanová hmota s nízkým modulem pružnosti pro utěsnění spár v podlahách s pohybem spáry do 25 %.

Detail produktu

MAPEFOAM

Provazec z lisované polyetylenové pěny s uzavřenými póry, sloužící jako podklad pro pružné těsnicí hmoty k vymezení správného profilu spáry při výplni pružných spár. Dodává se ve svazcích a délkách úměrných profilu.

Detail produktu

MAPESIL AC

Silikonová těsnicí hmota síťující v kyselině, odolná proti plísním bez obsahu rozpouštědel dodávaná ve 26 barvách a jako transparentní. 

Detail produktu

MAPESIL LM

Jednosložková silikonová těsnicí hmota síťující v neutrálním prostředí s nízkým modulem pružnosti, bez zápachu a obsahu rozpouštědel pro výplň spár s max. pohybem 25% původní šířky spáry. 

Detail produktu

PRIMER AS

Jednosložkový transparentní primer na savé povrchy. 

Detail produktu

IDROSTOP B25

Těsnicí profil k zastavení průsaku vody na bázi přírodního bentonitu sodného a polymerů.

Detail produktu

MAPEBAND PVC

Polyvinilchloridový pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu.

Detail produktu

MAPEFLEX PB25

Dvousložkový tixotropní pružný těsnicí tmel na bázi polyuretanových polymerů modifikovaných bitumenovými pryskyřicemi.

Detail produktu

MAPEFLEX PB27

Dvousložkový pružný samonivelační těsnicí tmel na bázi polyuretanových polymerů modifikovaných bitumenovými pryskyřicemi.

Detail produktu