MAPEFLEX PB27

Dvousložkový pružný samonivelační těsnicí tmel na bázi polyuretanových polymerů modifikovaných bitumenovými pryskyřicemi.

Mapeflex PB27 je dvousložkový samonivelační těsnicí tmel, který se skládá z polyuretanových polymerů bez obsahu volných izokyanátů (složka A) a speciálního tvrdidla (složka B).

Po dokonalém vzájemném smíchání obou složek Mapeflexu PB27vznikne černá samonivelační směs, která je snadno zpracovatelná litím do spáry.

Mapeflex PB27 se používá pro výplň dilatačních spár s vysokou odolností proti uhlovodíkům Používá se k utěsnění dilatačních spár letištních ploch, dálnic, dálničních odpočívadel a všech ploch vystavených dopravnímu provozu.

Ve shodě s normou ISO 11600 je Mapeflex PB27 klasifikovaný jako F – 25 LM.

Spotřeba
V závislosti na profilu spáry.

Balení
souprava po10 kg (A+B).