PLANITOP HDM MAXI

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí vyztužená vlákny, s vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 25 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Planitop HDM Maxi se používá pouze jako malta pro vyplnění a opravu kleneb ve zdech, přírodních kamenech nebo tufu a výhodněji ve spojení s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220, speciální sítí z upravených skleněných vláken odolných proti alkalickým vlivům; systém se používá pro armované zesílení povrchu konstrukcí.

Díky vysokému obsahu syntetických pryskyřic má Planitop HDM Maxivysokou hodnotu přídržnosti k podkladu a po vytvrzení vytváří kompaktní a houževnatou vrstvu, která je nepropustná proti vodě a agresivním z atmosferickým plynům, odolná proti mrazovým cyklům ale vysoce propustná pro vodní páry.

Planitop HDM Maxi je dodáván ve dvou předem nadávkovaných složkách, které musí být nejprve vzájemně smíchány bez přidání vody nebo dalších přísad.

Připravená malta se nanáší hladítkem na čistý, pevný a soudržný podklad, který byl předem dostatečně navlhčen vodou, nebo v případě velmi savých povrchů ošetřen Primerem G. Maximální tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku je 25 mm.

Konečná úprava hladítkem může být provedena několik minut po aplikaci Planitopu HDM Maxi - dříve než začne malta tuhnout.

Planitop HDM vyhovuje minimálním požadavkům normy EN 1504-3 malty třídy R2 (bez statické funkce).

Spotřeba 
1,85 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení 
souprava pytle 25 kg (složka A) + kanystry 6,25 kg (složka B).