MAPETHERM EPS

  Izolační deska z expandovaného polystyrenu pro kontaktní zateplovací systém v tloušťkách 4, 5, 6, 8, 10 cm. 

  Izolační deska ze spékaného expandovaného polystyrenu.

  Mapetherm EPS je tuhá pravoúhlá deska stejnoměrné tloušťky o rozměrech: 
  Mapetherm EPS 4: 1000x500x40 mm. 
  Mapetherm EPS 5: 1000x500x50 mm. 
  Mapetherm EPS 6: 1000x500x60 mm. 
  Mapetherm EPS 8: 1000x500x80 mm. 
  Mapetherm EPS 10: 1000x500x100 mm.

  Desky Mapethermu EPS musí být lepeny k podkladu pomocíMapethermu AR1, což je jednosložkový cementový lepicí tmel v prášku, který se smíchá pouze s vodou (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku). Jako alternativu lze použít Adesilex FIS 13, speciální lepidlo ve vodní disperzi, určené ke smíchání s cementem (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku).

  Lepení se provádí tak, že lepicí tmel nanesete rovnoměrně na celou plochu rubové strany izolační desky zubovou stěrkou č.10. Při nerovnosti podkladu je doporučeno obvodové a bodové lepení při dodržení podmínky ≥ 40% plochy lepicího tmelu na rubové straně panelu.

  V kombinaci s lepením (ale na jako alternativa) se předpokládá mechanické přikotvení Mapethermu EPS k podkladu pomocí talířových hmoždinek vhodné délky (Mapetherm FIX 9, nebo Mapetherm FIX 60, 80, 100).

  Balení 
  – Mapetherm EPS 4: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 7,50 m2 
  – Mapetherm EPS 5: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 6,00 m2 
  – Mapetherm EPS 6: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 5,00 m2 
  – Mapetherm EPS 8: balení 0,28 m3 odpovídající ploše 3,50 m2 
  – Mapetherm EPS 10: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 3,00 m2.