Příprava podkladů z betonu a cihelného zdiva


PRIMER G

Penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s velmi nízkých obsahem organických těkavých látek (VOC).

Detail produktu

EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech.

Detail produktu

MAPELASTIC

Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů. 

Detail produktu

MAPELASTIC SMART

Cementová dvousložková vysoce plastická hydroizolační stěrka a nátěr pro aplikaci stěrkou, štětcem, válečkem nebo nástřikem určená k hydroizolaci betonových povrchů, jako např. základových zdí, opěrných zdí, balkonů, teras, koupelen a bazénů a jako ochrana proti pronikání agresivních složek do konstrukcí. 

Detail produktu

EPOJET

Dvousložková velmi tekutá injektážní epoxidová pryskyřice. 

Detail produktu

EPOJET LV

Dvousložková epoxidová pryskyřice velmi nízké viskozity k injektáži mikrotrhlin.

Detail produktu

PRIMER 3296

Základní akrylový nátěr ve vodní disperzi se silnou schopností penetrace, určený pro účinné hloubkové zpevnění a ukotvení prachových částic na povrchu. 

Detail produktu

MAPEFINISH

Dvousložková cementová malta pro konečné vyhlazení betonových povrchů.

Detail produktu

MAPEGROUT RAPIDO

 Rychletvrdnoucí malta s kontrolovaným smršťováním a s obsahem skelných vláken k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT SV FIBER

 Tekutá malta s kontrolovaným smršťováním a velmi rychlým průběhem tuhnutí a vytvrzení a vysokou pevností v tahu za ohybu, určená pro aplikaci až do -5°C a k použití společně s pevnými ocelovými vlákny pro sanaci betonu. 

Detail produktu

ELASTOCOLOR PITTURA

Pružný ochranný a dekorační nátěr na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi.

Detail produktu

ELASTOCOLOR PRIMER

Základní rozpouštědlový nátěr na savé podklady s vysokou penetrační schopností, schopností ukotvení prachových částí a jako prostředek pro umožnění dokonalejšího vyzrávání povrchů.

Detail produktu

MAPEFER

Dvousložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže.

Detail produktu

MAPEGROUT 430

Tixotropní malta s jemnou granulometrií a obsahem zpevňujících vláken, kontrolovaným smršťováním a střední mechanickou odolností (30 MPa) určená pro sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT BM

Dvousložková cementová malta s nízkým modulem pružnosti určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT COLABILE

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT EASY FLOW GF

Dvousložková tixotropní malta s kompenzovaným smršťováním, odolná proti síranům, pro použití s pružnými vlákny ze speciální slitiny, určená zejména pro sanaci betonových konstrukcí, kde je požadována vyšší pevnost v tahu za ohybu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T40

Tixotropní malta střední pevnosti v tlaku (40 MPa) vyztužená vlákny, pro sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T60

Tixotropní malta vyztužená vlákny odolná proti síranům, určená pro sanaci betonových konstrukcí. 

Detail produktu

MAPEGROUT TIXOTROPNÍ

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

STABILCEM

Velmi tekuté cementové pojivo s rozpínavými účinky pro výrobu injektážního cementového mléka, malt, betonu a železobetonu. 

Detail produktu

MAPEFINISH HD

Dvousložková cementová malta vysoce odolná proti síranům, na ochranu betonových povrchů vystavených vysoké abrazi

Detail produktu

MONOFINISH

Jednosložková cementová malta s normálním průběhem vytvrzení pro vyhlazení betonových povrchů.

Detail produktu

PLANITOP 200

Jednosložková cementová malta s vysokou přídržností k podkladu pro vyrovnání nedokonalých povrchů a konečnou úpravu stěn (sjednocení vzhledu) v exteriéru a interiéru. 

Detail produktu

PLANITOP HDM

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí a vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 6 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu

PLANITOP HDM MAXI

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí vyztužená vlákny, s vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 25 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu

CONSOLIDANTE 8020

Zpevňovač v rozpouštědle reverzibilního typu (zpětně odstranitelný) pro údržbu a ošetření povrchu při opravách porézních kamenných povrchů, vápenných omítek a vrstev opatřených malbou.

Detail produktu

MAPEFER 1K

Jednosložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže. 

Detail produktu