EPOJET LV

Dvousložková epoxidová pryskyřice velmi nízké viskozity k injektáži mikrotrhlin.

Epojet LV se používá pro zmonolitnění stavebních konstrukcí s přítomností trhlin a ke spojování a zesílení nosných betonových konstrukcí a zdiva nízkotlakou injektáží a/nebo injektáží pod atmosférickým tlakem. Může být použit i při lepení trhlin v cementových potěrech.

Epojet LV je dvousložkové epoxidové lepidlo bez obsahu rozpouštědel velmi nízké viskozity. Po smíchání obou složek Epojetu LV vznikne extrémně tekutý roztok, který je vhodný pro provádění injektáží.

Epojet LV polymerizuje bez smršťování a po vytvrzení je vodonepropustný. Pro zmonolitnění poškozených konstrukcí injektujteEpojet LV do trhlin vhodným nízkotlakým čerpadlem. Vodorovné trhliny v potěrech mohou být spojeny jednoduše nalitím Epojetu LV přímo do trhlin.

Spotřeba
– lepení trhlin: 1,1 kg/l vyplňované dutiny.
– lepení betonu a oceli: 1,1 kg/m2 tloušťky vrstvy.

Balení
4 kg (A+B) a 2,5 kg (A+B).