PRIMER AS

Jednosložkový transparentní primer na savé povrchy. 

Primer AS je jednosložkový transparentní epoxyizokyanátový přípravek v rozpouštědle, který se používá na savé povrchy pro zvýšení přídržnosti k podkladu jednosložkových těsnicích tmelů na bázi polyuretanu s nízkým a vysokým modulem pružnosti (Mapeflexu PU45, Mapeflexu PU50 SL nebo Mapeflexu PU 55 SL), které se používají pro těsnění dilatačních spár v podlahách. Použití Primeru AS se také předpokládá v případech, kdy jsou spáry po lepení vystaveny častým a dlouhodobým kontaktům s kapalnými látkami nebo když jsou vystaveny zvýšenému mechanickému zatížení.

Primer AS je připraven k okamžitému použití a nanáší se štětcem v jedné nebo dvou vrstvách, v závislosti na poréznosti podkladu. Následná aplikace tmelu může být provedena, až primer přestane být lepivý, tj. cca po 60 minutách při +25ºC a 50% relativní vlhkosti.

Spotřeba 
100-150 g/m2 (20-30 g/ bm spáry hloubky 1 cm).

Balení 
lahvičky 250 g.