PRIMER PU60

Jednosložkový polyuretanový primer s obsahem rozpouštědel vytvrzující vlivem vzdušné vlhkosti ke zpevnění a vodonepropustné úpravě cementových potěrů. 

Oblasti použití: 
Izolace porézních cementových potěrů, které vykazují zbytkovou vlhkost vyšší, než je doporučená hodnota pro pokládku dřevěných podlahových krytin. Zpevňování nesoudržných podkladů a/nebo podkladů s nedostatečnými hodnotami mechanických vlastností. Protiprašná povrchová úprava nesoudržných cementových a anhydridových potěrů.

Během aplikace je nutno pracovní prostory dostatečně větrat. Pokud se po aplikaci Primeru PU60 předpokládá následná aplikace vyrovnávacích stěrek nebo lepení, musí být jeho povrch ihned po úpravě zasypán křemičitým pískem Quarzo 1,2 nebo jiným suchým, čistým pískem, za účelem zvýšení přídržnosti následně aplikovaných výrobků.

Technické údaje: 
Konzistence:
 tekutá. 
Barva: hnědá. 
Hořlavost: ano. 
Přípustná teplota při zpracování: 5°C až 35°C. 
Ředění: od 25 do 100 % přípravkem Diluente PU
Pochůznost: v závislosti na ředění, 3-8 hodin. 
Doba vytvrzení: 24 hodin. 
Čekací doba před pokládkou s použitím reakčních lepidel: 2-7 dnů. 
Skladovatelnost: 12 měsíců. 
Nanášení: válečkem nebo štětcem.

Spotřeba: 
Stěrkou: 0,40 – 1,20 kg/m2.

Balení:
plechovky 10 kg.