MAPEFLEX AC-FR

Akrylový přetíratelný těsnicí tmel pro protipožární spáry, certifikovaný dle EN 1366-4. 

Těsnění dilatačních spár s omezeným pohybem v občanských i průmyslových stavbách s požadavkem na ohnivzdorné spáry. Je zvláště vhodný pro utěsnění obvodu žáruvzdorných dveří, rozčlenění a izolaci skladů s hořlavinami, těsnění elektrických skříní, v technických místnostech, tunelech, veřejných místech a občanských stavbách jako jsou hotely, školy, nemocnice, restaurace.

Při běžné teplotě se Mapeflex AC-FR chová jako tradiční pružný těsnicí tmel odolný působení atmosférických vlivů, v případě požáru však odolá průchodu plamenů, kouře, tepla (odolnost EI) až 212 minut bez jakékoli dodatečné povrchové ochrany, certifikovaný podle normy EN 1366-4.

Certifikace: EN 1366-4. 
Barva: šedá 
Provozní prodloužení: 12,5 % 
Tvrdost Shore A: 20. 
Před použitím si přečtěte materiálový list. 

Spotřeba 
Kartuše 550 ml na 5,5 běžných metrů (profil spáry 10x10 mm). 

Balení 
Kartuše 550 ml v krabici po 20 kusech.